Descarcati Flash Player pentru a vizualiza continutul .
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

AcasaServiciiAvantajeCarieraPortofoliuCautareContactCodul Fiscal 2014
Acasa arrow Etape infiintari societati
Servicii
Preturi
Noutati Legislative
Legislatie
Stiri
Info Utile
Programe - Declaratii
Etape infiintari societati
Link-uri utile
Coduri CAEN Rev.2
Codul Fiscal 2014
Codul Fiscal 2013
Codul Fiscal 2012
Codul Fiscal 2011
Cod Procedura Fiscala
Legea 31/1990
Legea 31/1991
Legea 64/1995
Legea 441/2006

Principalele etape pentru infiintari firme, inregistrarea la Registrul Comertului

Va prezentam principalele etape pentru infiintare societate comerciala:


1. Stabilirea obiectelor de activitate

Alegerea obiectului de activitate al firmei, potrivit clasificarii din codul CAEN; stabilirea obiectului principal de activitate si a obiectelor secundare de activitate.

2. Alegerea formei juridice

a) societatea cu raspundere limitata

Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 10 lei fiecare.

Societatea va fi condusa de  adunarea generala a asociatilor, iar administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori, puterile lor fiind nelimitate.

Societatea cu raspundere limitata cunoaste o forma aparte: societatea cu raspundere limitata cu asociat unic. O persoana fizica sau juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.

b) societatea in nume colectiv

Se caracterizeaza prin faptul ca asociatii acestei forme de societate au, in general, calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat  pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.

Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie.   

c) societatea in comandita simpla

O parte dintre asociati, numiti comanditati, au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare.

d) societatea pe actiuni

Asociatii societatii pe actiuni nu raspund decat in limita capitalului social subscris. Se particularizeaza prin faptul ca poarta denumirea de actionari, fiind posesorii unor valori mobiliare (actiuni) primite in schimbul aporturilor. Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 0,1 lei. Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2.

e) societatea in comandita pe actiuni

Capitalul social este divizat in actiuni, iar asociatii se impart in comanditati si comanditari. Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

3. Alegerea numelui firmei si a emblemei societatii

Stabilirea numelui noii societati (firma) si emblema. Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom.onrc.ro/index.htm - user: guest, parola: guest

•    firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati;

•    firma si emblema nu trebuie sa contina cuvinte sau sintagme specifice institutiilor si autoritatilor publice centrale sau locale, decat cu aprobari speciale;

•    firma si emblema se verifica la Registrul Comertului corespunzator locatiei sediului firmei, primind dovada inregistrarii si rezervarii. Prin inscrierea acestora la registrul comertului se dobandeste dreptul de  folosinta exclusiva a firmei si a emblemei.

4. Actul constitutiv al noii societatii comerciale

Actul constitutiv se intocmeste in conformitate cu forma de organizare juridica aleasa de asociati pentru noua societate.

•    Pentru intocmirea actului constitutiv se recomanda apelarea la consultanta de specialitate.

•    La semnarea actului constitutiv sunt necesare urmatoarele:

•    actele de identificare ale asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice (pasaport, carte de indentitate) si persoane juridice(statut, certificat de inmatriculare, certificat de bonitate bancara);

•    cazierul fiscal pentru asociatii si administratorii cetateni romani si/sau Declaratie de bonitate autentificata de notarul public in cazul asociatilor si administratorilor cetateni straini.

 Actul constitutiv al noii societati se semneaza, in fata notarului public sau a avocatului.

•    semnarea actului constitutiv al noii firme (societati comerciale) se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica;

•    cetatenii straini, care nu cunosc limba romana, semneaza actul constitutiv in prezenta unui interpret autorizat.

5. Alegerea sediului social

Sediul social al societatii poate fi stabilit intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori intr-un spatiu aflat in folosinta acestora (conform baza unui contract de inchiriere, subinchiriere, comodat etc.).

Dovada se constituie prin actele urmatoare:

•    Contract de vanzare-cumparare

•    Contract de inchiriere sau subinchiriere

•    Contract de asociere in participatiune

•    Contract de leasing imobiliar

•    Contract de comodat, de uz, uzufruct

•    Certificat de mostenitor

•    Extras din cartea funciara  

6. Capitalul social , taxe judiciare

•    Aportul in bani la capitalul social este obligatoriu la constituirea oricarei forme de societate. Aporturile in numerar se depun la orice banca sau la C.E.C.

•    Se platesc taxa judiciara si taxa de timbru pentru inmatricularea societatii comerciale.

7. Inregistrarea la Registrul Comertului

Solicitarea efectuarii inregistrarii in Registrul Comertului se face la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii, de catre fondatori, administratori (reprezentantii acestora), precum si de orice persoana interesata, conform legii, precum un reprezentant Consultia Pro Jobs.

La Oficiul Registrului Comertului au loc urmatoarele formalitati:

•    se verificarea daca dosarul de infiintare a societatii comerciale depus contine toate documentele necesare;   

•    judecatorul delegat de Tribunalul teritorial verifica legalitatea actelor depuse si dispune autorizarea inmatricularii societatii

•    Se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei incheierea judecatorului delegat;

•    inmatricularea societatii;

•    eliberarea catre asociati sau reprezentanti a certificatului de inmatriculare, a incheierii judecatorului delegat si a unui certificat constatator.

8. Avize si autorizatii functionare

Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului, se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.

.............................................................................................................................................................................

Etape ulterioare infiintare firma

Daca, asa cum este cazul de obicei, ati infiintat o firma cu un sediu social fara activitate, pentru a va putea apuca de treaba va fi nevoie sa va ganditi sa infiintati un punct de lucru.


Inainte de a ajunge, insa, la aceasta problema va trebui sa va ocupati de cateva detalii, pe cat de simple, pe atat de importante si folositoare, cum ar fi:

1. Confectionarea stampilei societatii

Firmele specializate va vor solicita copii dupa actele societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si, eventual, o copie dupa actul de identitate al acestuia

2. Deschiderea contului bancar

La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. ati atasat copii dupa chitantele emise de banca, la care ati depus capitalul social; motivul pentru care ati facut acest lucru este acela ca, dupa inregistrarea firmei, va trebui sa va intoarceti la banca, pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii prezentand chitantele originale.

3. Confectionare tipizate: facturier, chitantier, etc

Firmele specializate va vor solicita actele societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul firmei si, eventual, o copie dupa actul de identitate al acestuia; trebuie sa va informati inainte de a da comanda, deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani, in functie de firma.

4. Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii

[art. 68 al. 6.a) din Codul Fiscal/2004]

Iata cateva detalii extrase din lege:

ARTICOLUL 72

Forma si continutul declaratiei de inregistrare fiscala

(1) Declaratia de inregistrare fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si va fi insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceasta.

(2) Declaratia de inregistrare fiscala va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, categoriile de obligatii de plata datorate potrivit Codului fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare a imputernicitului, datele privind situatia juridica a contribuabilului, precum si alte informatii necesare administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.

ARTICOLUL 73

Certificatul de inregistrare fiscala

(1) Pe baza declaratiei de inregistrare fiscala, depusa potrivit art. 68 alin. (3), organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala elibereaza certificatul de inregistrare fiscala, in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei. În certificatul de inregistrare fiscala se inscrie obligatoriu codul de identificare fiscala.

(2) Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala nu este supusa taxelor de timbru.

 (3) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitatea de comert sau prestari de servicii catre populatie sunt obligati sa afiseze certificatul de inregistrare fiscala in locurile unde se desfasoara activitatea.

(4) În cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inregistrare fiscala, organul fiscal va elibera un duplicat al acestuia, in baza cererii contribuabililor si a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

ARTICOLUL 74

Modificari ulterioare inregistrarii fiscale

(1) Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare fiscala trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni.

(2) La incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, contribuabilii au obligatia de a preda organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, o data cu depunerea declaratiei de mentiuni.

ARTICOLUL 75

   (5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care, in toate cazurile, in decurs de 12 luni consecutive, nu au depus declaratii fiscale si situatii financiare, nu au efectuat plati datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj si carora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor lor fiscale, vor fi trecuti intr-o evidenta speciala.

Pentru infiintarea unui punct de lucru al societatii va trebui, bineinteles, sa identificati, mai intai, un spatiu care sa se preteze genului de activitate desfasurat de societatea d-voastra. Documentul cel mai important este, in acest caz, documentul prin care se atesta posesia spatiului (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat, etc).

 

 
© 2023 Contabilitate Bucuresti - Contabilitate - Consultanta Contabilitate - Servicii de calitate pentru afacerea Ta !