Descarcati Flash Player pentru a vizualiza continutul .
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

AcasaServiciiAvantajeCarieraPortofoliuCautareContactCodul Fiscal 2014
Acasa arrow Codul Fiscal 2013
Servicii
Preturi
Noutati Legislative
Legislatie
Stiri
Info Utile
Programe - Declaratii
Etape infiintari societati
Link-uri utile
Coduri CAEN Rev.2
Codul Fiscal 2014
Codul Fiscal 2013
Codul Fiscal 2012
Codul Fiscal 2011
Cod Procedura Fiscala
Legea 31/1990
Legea 31/1991
Legea 64/1995
Legea 441/2006

Codul Fiscal 2013
Consiliul Fiscal: TVA genereaza 60% din evaziunea fiscala din Romania
Evaziunea fiscala din Romania a reprezentat, in 2012, aproape 14% din PIB, mai mult de jumatate fiind generata de taxa pe valoarea adaugata, a precizat, recent, Consiliul Fiscal. De asemenea, contributiile sociale produc circa 24% din evaziunea fiscala totala, prin intermediul fenomenului de “munca la negru”.

Vezi mai mult...
 
Codul Fiscal 2013
Untitled Document

TITLUL I Dispoziţii generale

CAP. 1 Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal
CAP. 2 Interpretarea şi modificarea Codului fiscalCAP. 3 DefiniţiiCAP. 4 Reguli de aplicare generală

TITLUL II Impozitul pe profit

CAP. 1 Dispoziţii generale
CAP. 2 Calculul profitului impozabil
CAP. 3 Aspecte fiscale internaţionale
CAP. 4 *** Abrogat
CAP. 5 Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
CAP. 6 Impozitul pe dividende
CAP. 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale

TITLUL III Impozitul pe venit

CAP. 1 Dispoziţii generale
CAP. 2 Venituri din activităţi independente
CAP. 3 Venituri din salarii
CAP. 4 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
CAP. 5 Venituri din investiţii
CAP. 6 Venituri din pensii
CAP. 7 Venituri din activităţi agricolE, SILVICULTURĂ ŞI PISCICULTURĂ
CAP. 8 Venituri din premii şi din jocuri de noroc
CAP. 8^1 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
CAP. 9 Venituri din alte surse
CAP. 10 Venitul net anual impozabil
CAP. 11 Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică
CAP. 12 Aspecte fiscale internaţionale
CAP. 13 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă
CAP. 14 Dispoziţii tranzitorii şi finale

TITLUL IV^1 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

TITLUL V Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România

CAP. 1 Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
CAP. 2 Impozitul pe reprezentanţe
CAP. 3 Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri
CAP. 4 Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate
CAP. 5 Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe

TITLUL VI Taxa pe valoarea adăugată

CAP. 1 Definiţii
CAP. 2 Operaţiuni impozabile
CAP. 3 Persoane impozabile
CAP. 4 Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
CAP. 5 Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
CAP. 6 Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată
CAP. 7 Baza de impozitare
CAP. 8 Cotele de taxă
CAP. 9 Operaţiuni scutite de taxă
CAP. 10 Regimul deducerilor
CAP. 11 Persoanele obligate la plata taxei
CAP. 12 Regimuri speciale
CAP. 13 Obligaţii
CAP. 14 Dispoziţii comune
CAP. 15 Dispoziţii tranzitorii

TITLUL VII Accize şi alte taxe speciale

CAP. 1 Accize armonizate
Cap. 1^1 Regimul accizelor armonizate
SECŢIUNEA a 2-a Alcool şi băuturi alcoolice
SECŢIUNEA a 3-A TUTUN PRELUCRAT
SECŢIUNEA a 4-a Produse energetice
SECŢIUNEA a 5-a Energie electrică
SECŢIUNEA a 6-a Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică
SECŢIUNEA a 7-a Regimul de antrepozitare
SECŢIUNEA a 8-a Destinatarul înregistrat
SECŢIUNEA a 9-a Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize
SECŢIUNEA a 10-a Restituiri de accize
SECŢIUNEA a 11-a Deplasarea intracomunitară şi impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum
SECŢIUNEA a 12-a Obligaţiile plătitorilor de accize
SECŢIUNEA a 13-a Scutiri la plata accizelor
SECŢIUNEA a 14-a Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat
SECŢIUNEA a 15-a Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile CAP. 2 Alte produse accizabile
CAP. 2^1 Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule
CAP. 3 Impozitul la ţiţeiul din producţia internă
CAP. 4 Dispoziţii comune
CAP. 5 Dispoziţii tranzitorii şi derogări
CAP. 6 Contravenţii şi sancţiuni

TITLUL VIII Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile


TITLUL IX Impozite şi taxe locale

CAP. 1 Dispoziţii generale
CAP. 2 Impozitul şi taxa pe clădiri
CAP. 3 Impozitul şi taxa pe teren
CAP. 4 Taxa asupra mijloacelor de transport
CAP. 5 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
CAP. 6 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
CAP. 7 Impozitul pe spectacole
CAP. 8 Taxa hotelieră
CAP. 9 Taxe speciale
CAP. 10 Alte taxe locale
CAP. 11 Facilităţi comune
CAP. 12 Alte dispoziţii comune
CAP. 13 Sancţiuni
CAP. 14 Dispoziţii finale

TITLUL IX^1 Infracţiuni


TITLUL IX^2 Contribuţii sociale obligatorii

CAP. 1  CONTRIBUȚII SOCIALE OBLIGATORII PRIVIND PERSOANELE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN SALARII, VENITURI ASIMILATE SALARIILOR ȘI VENITURI DIN PENSII, PRECUM ȘI PERSOANELE AFLATE SUB PROTECȚIA SAU ÎN CUSTODIA STATULUI
CAP. 2. Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri impozabile din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, precum şi din asocieri fără personalitate juridică
CAP. 3 CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PRIVIND PERSOANELE CARE REALIZEAZĂ ALTE VENITURI, PRECUM ŞI PERSOANELE CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI

TITLUL X Dispoziţii finale


NORME METODOLOGICE 
© 2023 Contabilitate Bucuresti - Contabilitate - Consultanta Contabilitate - Servicii de calitate pentru afacerea Ta !