Descarcati Flash Player pentru a vizualiza continutul .
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

AcasaServiciiAvantajeCarieraPortofoliuCautareContactCodul Fiscal 2014
Acasa arrow Codul Fiscal 2012
Servicii
Preturi
Noutati Legislative
Legislatie
Stiri
Info Utile
Programe - Declaratii
Etape infiintari societati
Link-uri utile
Coduri CAEN Rev.2
Codul Fiscal 2014
Codul Fiscal 2013
Codul Fiscal 2012
Codul Fiscal 2011
Cod Procedura Fiscala
Legea 31/1990
Legea 31/1991
Legea 64/1995
Legea 441/2006

Codul Fiscal 2012
Codul Fiscal 2012

TITLUL I. Dispoziții Generale

CAP. 1 SCOPUL SI SFERA DE CUPRINDERE A CODULUI FISCAL

CAP. 2 INTERPRETAREA SI MODIFICAREA CODULUI FISCAL

CAP. 3 DEFINITII

CAP. 4 REGULI DE APLICARE GENERALA

 

TITLUL II Impozitul pe profit

CAP. 1 DISPOZITII GENERALE

CAP. 2 CALCULUL PROFITULUI IMPOZABIL

CAP. 3 ASPECTE FISCALE INTERNATIONALE

CAP. 4 *** ABROGAT

CAP. 5 PLATA IMPOZITULUI SI DEPUNEREA DECLARATIILOR FISCALE

CAP. 6 IMPOZITUL PE DIVIDENDE

CAP. 7 DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

 

TITLUL III Impozitul pe venit

CAP. 1 DISPOZITII GENERALE

CAP. 2 VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

CAP. 3 VENITURI DIN SALARII

CAP. 4 VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINTEI BUNURILOR

CAP. 5 VENITURI DIN INVESTITII

CAP. 6 VENITURI DIN PENSII

CAP. 7 VENITURI DIN ACTIVITATI AGRICOLE

CAP. 8 VENITURI DIN PREMII SI DIN JOCURI DE NOROC

CAP. 8^1 VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL

CAP. 9 VENITURI DIN ALTE SURSE

CAP. 10 VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL

CAP. 11 PROPRIETATEA COMUNA SI ASOCIATIILE FARA PERSONALITATE JURIDICA

CAP. 12 ASPECTE FISCALE INTERNATIONALE

CAP. 13 OBLIGATII DECLARATIVE ALE PLATITORILOR DE VENITURI CU RETINERE LA SURSA

CAP. 14 DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

 

TITLUL IV^1 Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 

TITLULL V Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine înfiintate
în România

CAP. 1 IMPOZITUL PE VENITURILE OBTINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENTI

CAP. 2 IMPOZITUL PE REPREZENTANTE

CAP. 3 MODUL DE IMPOZITARE A VENITURILOR DIN ECONOMII OBTINUTE DIN ROMÂNIA DE PERSOANE FIZICE REZIDENTE ÎN STATE MEMBRE SI
APLICAREA SCHIMBULUI DE INFORMATII ÎN LEGATURA CU ACEASTA CATEGORIE DE VENITURI

CAP. 4 REDEVENTE SI DOBÂNZI LA ÎNTREPRINDERI ASOCIATE

CAP. 5 SCHIMB DE INFORMATII ÎN DOMENIUL IMPOZITELOR DIRECTE

 

TITLULL VI Taxa pe valoarea adaugata

CAP. 1 DEFINITII

CAP. 2 OPERATIUNI IMPOZABILE

CAP. 3 PERSOANE IMPOZABILE

CAP. 4 OPERATIUNI CUPRINSE ÎN SFERA DE APLICARE A TAXEI

CAP. 5 LOCUL OPERATIUNILOR CUPRINSE ÎN SFERA DE APLICARE A TAXEI

CAP. 6 FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA

CAP. 7 BAZA DE IMPOZITARE

CAP. 8 COTELE DE TAXA

CAP. 9 OPERATIUNI SCUTITE DE TAXA

CAP. 10 REGIMUL DEDUCERILOR

CAP. 11 PERSOANELE OBLIGATE LA PLATA TAXEI

CAP. 12 REGIMURI SPECIALE

CAP. 13 OBLIGATII

CAP. 14 DISPOZITII COMUNE

CAP. 15 DISPOZITII TRANZITORII

 

TITLULL VII Accize si alte taxe speciale

CAP. 1 ACCIZE ARMONIZATE

CAP. 1^1 REGIMUL ACCIZELOR ARMONIZATE

SECTIUNEA A 2-A ALCOOL SI BAUTURI ALCOOLICE

SECTIUNEA A 3-A

SECTIUNEA A 4-A PRODUSE ENERGETICE

SECTIUNEA A 5-A ENERGIE ELECTRICA

SECTIUNEA A 6-A EXCEPTII DE LA REGIMUL DE ACCIZARE PENTRU PRODUSE ENERGETICE SI ENERGIE ELECTRICA

SECTIUNEA A 7-A REGIMUL DE ANTREPOZITARE

SECTIUNEA A 8-A DESTINATARUL ÎNREGISTRAT

SECTIUNEA A 9-A DEPLASAREA SI PRIMIREA PRODUSELOR ACCIZABILE AFLATE ÎN REGIM SUSPENSIV DE ACCIZE

SECTIUNEA A 10-A RESTITUIRI DE ACCIZE

SECTIUNEA A 11-A DEPLASAREA INTRACOMUNITARA SI IMPOZITAREA PRODUSELOR ACCIZABILE DUPA ELIBERAREA PENTRU CONSUM

SECTIUNEA A 12-A OBLIGATIILE PLATITORILOR DE ACCIZE

SECTIUNEA A 13-A SCUTIRI LA PLATA ACCIZELOR

SECTIUNEA A 14-A MARCAREA PRODUSELOR ALCOOLICE SI A TUTUNULUI PRELUCRAT

SECTIUNEA A 15-A ALTE OBLIGATII PENTRU OPERATORII ECONOMICI CU PRODUSE ACCIZABILE

CAP. 2 ALTE PRODUSE ACCIZABILE

CAP. 2^1 TAXE SPECIALE PENTRU AUTOTURISME SI AUTOVEHICULE

CAP. 3 IMPOZITUL LA TITEIUL DIN PRODUCTIA INTERNA

CAP. 4 DISPOZITII COMUNE

CAP. 5 DISPOZITII TRANZITORII SI DEROGARI

CAP. 6 CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

 

TITLULL VIII Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile

 

TITLULL IX Impozite si taxe locale

CAP. 1 DISPOZITII GENERALE

CAP. 2 IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

CAP. 3 IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

CAP. 4 TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

CAP. 5 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

CAP. 6 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

CAP. 7 IMPOZITUL PE SPECTACOLE

CAP. 8 TAXA HOTELIERA

CAP. 9 TAXE SPECIALE

CAP. 10 ALTE TAXE LOCALE

CAP. 11 FACILITATI COMUNE

CAP. 12 ALTE DISPOZITII COMUNE

CAP. 13 SANCTIUNI

CAP. 14 DISPOZITII FINALE

 

TITLULL IX^1 Infractiuni

 

TITLULL IX^2 Contributii sociale obligatorii

CAP. 1 CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII PRIVIND PERSOANELE CARE REALIZEAZA VENITURI DIN SALARII, VENITURI ASIMILATE SALARIILOR ?I
VENITURI DIN PENSII, PRECUM ?I PERSOANELE AFLATE SUB PROTEC?IA SAU ÎN CUSTODIA STATULUI

CAP. 2. CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII PRIVIND PERSOANELE CARE REALIZEAZA VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE, ACTIVITATI AGRICOLE
SI ASOCIERI FARA PERSONALITATE JURIDICA

CAP. 3 CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE PRIVIND PERSOANELE CARE REALIZEAZA ALTE VENITURI, PRECUM SI PERSOANELE CARE
NU REALIZEAZA VENITURI

 

TITLULL X Dispozitii finale

 

 

 
© 2023 Contabilitate Bucuresti - Contabilitate - Consultanta Contabilitate - Servicii de calitate pentru afacerea Ta !