Descarcati Flash Player pentru a vizualiza continutul .
Image 1 Title
Image 2 Title
Image 3 Title
Image 4 Title
Image 5 Title

AcasaServiciiAvantajeCarieraPortofoliuCautareContactCodul Fiscal 2014
Acasa arrow Avantaje
Servicii
Preturi
Noutati Legislative
Legislatie
Stiri
Info Utile
Programe - Declaratii
Etape infiintari societati
Link-uri utile
Coduri CAEN Rev.2
Codul Fiscal 2014
Codul Fiscal 2013
Codul Fiscal 2012
Codul Fiscal 2011
Cod Procedura Fiscala
Legea 31/1990
Legea 31/1991
Legea 64/1995
Legea 441/2006

Avantajele pe care le aveti alaturi de noi

Cu siguranta te intrebi : “ De ce sa aleg o firma de contabilitate?”

Pentru ca :

 •     nu lucreaza pentru tine o singura persoana ci o echipa cu experienta in contabilitate si consultanta financiar contabila;
 •     experienta acumulata pentru solutionarea problemelor financiar contabile ale fiecarui client este acum la dispozitia ta;
 •     pentru o evidenta contabila si fiscala mereu in concordanta  cu ultimile legi si tendinte europene. Suntem la curent cu noutatile legislative pe probleme specifice de contabilitate;
 •     suntem profesionisti si cunoastem in amanunt posibilitatile de optimizare si minimizare a taxelor si impozitelor;
 •     castigi timpul necesar pentru a te concentra mai mult pe obiectivele firmei prin eliminarea activitatii financiar contabile, depunerea multiplelor declaratii si raportari locale;
 •     alaturi de noi problemele si obstacolele de care va puteti lovi in hatisul fiscalitatii vor fi definitiv eliminate;
 •     poti beneficia de serviciile noastre chiar si pe perioade limitate de timp fara a te lovi de complicatiile  unui Contract individual de munca;
 •     vei fi asistat cu ocazia oricarui control fiscal iar experienta noastra te va feri de eventualele abuzuri;
 •     tarifele serviciilor noastre pot fi cu mult mai mici decat propriul departament de contabilitate;
 •     esti acoperit prin raspundere contractuala;
 •     platile efectuate catre o firma de contabilitate pot fi decontate, evitand astfel platile in plus ce ar trebuii efectuate in cazul unui contract de munca;

 

Legea contabilitatii nr. 82/1991,

versiune actualizata la data de 18 aprilie 2008. 

Versiunea actualizata cuprinde modificarile aduse de:
- Legea nr. 259/2007 publicata in Monitorul Oficial, nr. 506 din 27 iulie 2007
- O.U.G. nr. 102/2007 publicata in Monitorul Oficial, nr. 689 din 10 octombrie 2007
- Legea nr. 86/2008 publicata in Monitorul Oficial, nr. 292 din 15 aprilie 2008
  
 CAPITOLUL I
  Dispozitii generale


   Art. 1. - (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.
   (2) Institutiile publice, asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial, precum si persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au, de asemenea, obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si, dupa caz, contabilitatea de gestiune.
   (3) Subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), cu sediul sau domiciliul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

Art. 2. - (1) Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevazute la art. 1 trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.
   (2) Contabilitatea publica cuprinde:
   a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
   b) contabilitatea trezoreriei statului;
   c) contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a deficitului patrimonial;
   d) contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.
   (3) Contabilitatea institutiilor publice asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.
   Art. 3. - (1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.
   (2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.
   (3) Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele prevazute la art. 1 pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o alta moneda.
   Art. 4. - (1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
   (2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme privind contabilitatea in partida simpla.
   (3) Normele si reglementarile contabile pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, societatile de asigurare-reasigurare autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare se elaboreaza si se emit corespunzator de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.
   (4) Elaborarea reglementarilor prevazute la alin. (1), (2) si (3) se face cu consultarea organismelor profesionale de profil.
   Art. 5. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
   (2) Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
   (3) Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil.
   Art. 6. - (1) Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
   (2) Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.
   Art. 7. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.
   (2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.
   (3) Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
   Art. 8. - (1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
   (2) Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare.
   (3) Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, se efectueaza potrivit reglementarilor contabile si aplicabile.
   (4) Valoarea activelor si datoriilor, cu ocazia reorganizarilor efectuate potrivit legii, se determina, de regula, de evaluatori autorizati conform reglementarilor legale in vigoare.
   Art. 9. - (1) Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
   (2) Pentru institutiile publice documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat in administrarea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiara trimestriala si anuala.
   (3) Societatile-mama, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate.

   CAPITOLUL II
  Organizarea si conducerea contabilitatii


   Art. 10. - (1) Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective.
   (2) Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare.
   (3) Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
   (4) Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si prevederilor contractuale.
   (5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societati comerciale de expertiza contabila sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.
   Art. 11. - Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
   Art. 12. - (1) Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.
   (2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, in conditiile stabilite de reglementarile legale.
   Art. 13. - Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz.
   Art. 14. - Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.
   Art. 15. - Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si varsamintele efectuate in contul capitalului subscris se reflecta distinct in contabilitate.
   Art. 16. - Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
   Art. 17. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura sau destinatia lor, dupa caz.
   (2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupa natura sau sursa lor, dupa caz.
   (3) Contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetului general consolidat se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.
   Art. 18. - Contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea drepturilor constatate, veniturilor incasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.
   Art. 19. - (1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste cumulat de la inceputul exercitiului financiar. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli se efectueaza, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar.
   (2) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia.
   (3) Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.
   (4) Pierderea contabila reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
   (5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin inchiderea conturilor care reflecta incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar.
   (6) Excedentul sau deficitul patrimonial se determina de catre institutiile publice in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.

CAPITOLUL III
  Registrele de contabilitate


   Art. 20. - Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
   Art. 21. - Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.
   Art. 22. - Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a raportarilor contabile stabilite potrivit legii.
   Art. 23. - Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicate, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.
   Art. 24. - Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau incetarea, potrivit legii, a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzatoare intocmite in asemenea situatii.
   Art. 25. - (1) Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, in mod justificat, prin ordin al ministrului economiei si finantelor, registrele de contabilitate si documentele justificative care se pastreaza timp de 5 ani.
   Art. 26. - In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop.

   CAPITOLUL IV
  Situatii financiare 

 Art. 27. - (1) Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.
   (2) Durata exercitiului financiar este de 12 luni.
   (3) Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
   a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru societate;
   b) pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.
   (4) Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii.
   (5) Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.
   (6) Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati-mama se intocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mama, situatiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritatii sau al celor mai importante dintre societatile consolidate.
   (7) Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.
   Art. 28. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.
   (2) Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.
   (3) Pentru persoanele juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste standarde.
   (4) Persoanele juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene intocmesc situatii financiare anuale, care au componentele prevazute de reglementarile contabile aplicabile.
   (5) Categoriile de persoane juridice care aplica reglementarile contabile conforme cu directivele europene si/sau Standardele internationale de raportare financiara (IFRS) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
   (6) Pentru persoanele juridice fara scop patrimonial situatiile financiare anuale se compun din bilant, contul rezultatului exercitiului, politici contabile si note explicative.
   (7) Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor.
   (8) Pentru sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate, institutiile prevazute la art. 4 alin. (3) stabilesc continutul situatiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective in situatia in care acestea nu sunt obligate sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.
   (9) Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
   Art. 29. - (1) Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
   (2) O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat situatii financiare anuale pentru propria activitate, cat si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.
   Art. 30. - Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
   a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
   b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
   c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
   Art. 301. - Situatiile financiare anuale consolidate trebuie sa fie insotite de o declaratie scrisa a administratorului societatii-mama prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate si confirma ca:
   a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
   b) situatiile financiare anuale consolidate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului.
   Art. 302. - (1) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale persoanelor juridice au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale si raportul administratorilor sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.
   (2) Membrii organelor de administratie, de conducere si supraveghere ale societatii-mama au obligatia de a asigura ca situatiile financiare anuale consolidate si raportul consolidat al administratorilor sa fie intocmite si publicate in conformitate cu legislatia nationala.
   Art. 31. - Abrogat.
   Art. 32. - (1) Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
   (2) Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate.
   Art. 33. - (1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii.
   (2) In intelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se intelege: institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor si organismelor de plasament colectiv, autorizate/avizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; companiile si societatile nationale; persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare de catre o societate-mama care aplica Standardele internationale de raportare financiara.
   (3) Sunt auditate si situatiile financiare intocmite de entitatile care au aceasta obligatie conform legislatiei specifice acestora.
   (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a incetarii activitatii persoanelor care au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.
   (5) Prin ordin al ministrului economiei si finantelor pot fi stabilite si alte cazuri in care situatiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar. 

Art. 34. - (1) Persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice, potrivit prevederilor legale, situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz. Aceste prevederi se aplica si sucursalelor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare anuale consolidate.
   (2) Actionarii si angajatii unei societati au dreptul sa se informeze in legatura cu situatiile financiare anuale la sediul social al societatii sau al societatii-mama, fara nici o discriminare.
   (3) Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 10 ani.
   (4) In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se refera art. 25 se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.
   Art. 35. - (1) Termenele pentru intocmirea situatiilor financiare anuale sunt urmatoarele:
   a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
   b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
   (11) Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sunt:
   a) 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), cu exceptia societatilor comerciale;
   b) 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar, pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. b).
   (12) Persoanele care de la constituire nu au desfasurat activitate, cu exceptia societatilor comerciale, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.
   (2) Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
   (3) Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti privind executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, depun la Ministerul Economiei si Finantelor un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urmatoarele termene:
   a) in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
   b) in termen de 45 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
   - Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 102/2007.
   Art. 351. - (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, societatile comerciale depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor o raportare anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
   (2) Raportarea anuala se depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, insotita de dovada predarii situatiilor financiare anuale la oficiul registrului comertului, pentru publicare.

   CAPITOLUL V
  Contabilitatea trezoreriei statului si a institutiilor publice


   Art. 36. - (1) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza si functioneaza pe principiul executiei de casa si asigura inregistrarea operatiunilor de incasari si plati in conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor Publice.
   (2) In contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele locale, precum si conturi de disponibilitati din care se pot efectua plati.
   (3) Contabilitatea trezoreriei statului asigura informatii cu privire la derularea executiei bugetare in conditii de echilibru financiar, aprobata anual prin lege pentru fiecare buget, precum si in limita disponibilitatilor aflate in conturi.
   (4) In contabilitatea trezoreriei statului se reflecta, in conturi distincte, imprumuturile de stat interne si externe primite pentru finantarea deficitelor bugetare, precum si pentru alte actiuni prevazute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului, precum si depozitele atrase de la institutiile financiare si de la persoane fizice.
   (5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizeaza in cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitatilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetelor locale, gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul organelor administratiei publice centrale si locale.
   (6) Organizarea si conducerea contabilitatii trezoreriei statului se efectueaza potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.
   (7) Abrogat.
   Art. 37. - Abrogat.
   Art. 38. - Abrogat.
   Art. 39. - (1) La incheierea exercitiului financiar, in contabilitatea Trezoreriei Statului se procedeaza la incheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Economiei si Finantelor, dupa cum urmeaza:
   a) incheierea executiei bugetului de stat se efectueaza de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
   b) incheierea executiei bugetului asigurarilor sociale de stat se efectueaza de catre unitatile Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse;
   c) incheierea executiei bugetelor locale se efectueaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.
   (2) Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste trimestrial si anual bilantul general al Trezoreriei Statului, in structura stabilita de acesta, care se aproba in conditiile legii.
   Art. 40. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor intocmeste anual bilantul institutiilor publice.
   (2) Bilantul anual al institutiilor publice, in structura stabilita de Ministerul Economiei si Finantelor, se prezinta Guvernului pentru adoptare odata cu contul general anual de executie a bugetului de stat. 
  
 CAPITOLUL VI
 Contraventii si infractiuni
 

   Art. 41. - Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
   1. detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate;
   2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:
   a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
   b) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
   c) efectuarea inventarierii;
   d) intocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale;
    d1) depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare anuale;
   e) intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a situatiilor financiare periodice sau a raportarilor contabile stabilite potrivit legii.
   f) nedepunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 nu au desfasurat activitate;
   g) publicarea situatiilor financiare anuale, potrivit legii.
   3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.
   4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 301;
   5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si publica situatiile financiare anuale;
   6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si publica situatiile financiare anuale consolidate.
   Art. 42. - (1) Contraventia prevazuta la art. 41 pct. 2 lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 30.000 lei, cea prevazuta la pct. 1, cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. c), d), d1), pct. 4 si 5, cu amenda de la 400 lei la 5.000 lei, cea prevazuta la pct. 6, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, cele prevazute la pct. 2 lit. a) si b), cu amenda de la 300 lei la 4.000 lei, cea prevazuta la pct. 2 lit. e), cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei, cea prevazuta la pct. 3, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei, iar cea prevazuta la pct. 2 lit. f), cu amenda de la 100 lei la 200 lei. Criteriile in functie de care se stabileste nivelul amenzii se coreleaza cu nivelul cifrei de afaceri, dupa caz.
   (2) Amenda pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 41 pct. 2 lit. e) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice este cuprinsa intre 15 si 30 de zile lucratoare, si de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.
   (3) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevazute la alin. (1) in functie de rata inflatiei.
   (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atributii de inspectie fiscala si de comisarii Garzii Financiare, precum si de personalul altor directii din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, stabilit prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
   (41) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor in cazul asociatiilor de proprietari se fac de persoanele cu atributii de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de alte persoane anume imputernicite de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
   (5) Amenzile contraventionale prevazute la alin. (1) si (2) se suporta de persoanele vinovate.
   (6) Contraventiilor prevazute la art. 41 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*).
   (7) In situatia in care in termen de 10 zile lucratoare de la aplicarea amenzii prevazute la alin. (2) nu se depun situatiile financiare prevazute la art. 35 alin. (3), Ministerul Economiei si Finantelor va lua urmatoarele masuri:
   a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari de sanatate si ai bugetelor locale;
   b) blocarea conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului pe numele autoritatilor si institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
   (8) Se excepteaza de la prevederile alin. (7) urmatoarele operatiuni:
   a) platile din fonduri externe nerambursabile sau finantari primite de la institutii ori organizatii internationale pentru derularea unor programe si proiecte, precum si fondurile de cofinantare si prefinantare aferente;
   b) plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente, precum si a drepturilor de asigurari si asistenta sociala;
   c) rambursarile de credite interne si externe, comisioanele si alte costuri aferente;
   d) contributii si cotizatii catre organizatii internationale;
   e) platile din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului si din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, potrivit legii. 

Art. 43. - Efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte, precum si omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii. 

  CAPITOLUL VII
  Dispozitii tranzitorii si finale


   Art. 44. - (1) Abrogat.
   (2) Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevazute la art. 4 alin. (3) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementarile contabile aplicabile persoanelor prevazute la art. 1.
   Art. 45. - Ministerul Finantelor Publice exercita controlul asupra modului in care se aplica prevederile prezentei legi.
   Art. 46. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 1992*).
   Art. 47. - Prevederile prezentei legi se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, ce apartin persoanelor prevazute la art. 1, cu sediul sau domiciliul in Romania, cat si subunitatilor cu sediul in Romania, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul in strainatate.
   Art. 48. - (1) Dezvoltarea cadrului institutional in domeniul contabilitatii si al profesiei contabile se realizeaza prin Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare. Modul de organizare si functionare, atributiile si sursele de finantare ale acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
   (2) Directorul Directiei de reglementari contabile, precum si directorul general al Directiei generale a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public sunt membri de drept ai Consiliului Contabilitatii si Raportarilor Financiare.
   Art. 49. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
   - Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor si evidentelor cu continut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat in Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;
   - Hotararea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, atributiile si raspunderile conducatorului compartimentului financiar-contabil, publicata in Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;
   - Hotararea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicata in Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;
   - Hotararea nr. 1.116/1975 privind imbunatatirea analizei pe baza de bilant, cresterea operativitatii si calitatii informatiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unitatilor socialiste de stat, publicata in Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;
   - Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare;
   - Hotararea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii, verificarea si certificarea bilantului contabil in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;
   - Hotararea Guvernului nr. 22/1998 privind unele masuri pentru reflectarea in contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;
   - orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

    NOTA:     Reproducem mai jos prevederile art. II si ale art. III din Ordonanta Guvernului nr. 70/2004 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobata cu modificari prin Legea nr. 420/2004, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 82/1991:
    "Art. II. - Reglementarile contabile emise anterior in temeiul Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, aplicabile fiecarei categorii de entitati, sunt in vigoare pana la data de 31 decembrie 2005. Situatiile financiare anuale se intocmesc conform acestor reglementari si se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenele prevazute la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.**)
    Art. III. - Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu urmatoarele exceptii:
    - prevederile art. 2 alin. (11) lit. c) si d), art. 26 alin.(3) si (4), ale art. 263 si 264 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006;
    - prevederile art. 251 alin. (3) si (6) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.***)".

 
© 2024 Contabilitate Bucuresti - Contabilitate - Consultanta Contabilitate - Servicii de calitate pentru afacerea Ta !